Visa lao động không định cư trong lĩnh vực trao đổi văn hóa (Q)

Category: Di trú mỹ, Tin tức

Visa lao động không định cư trong lĩnh vực trao đổi văn hóa (Q)

VISA MỸ DIỆN Q
VISA LAO ĐỘNG KHÔNG ĐỊNH CƯ TRONG LĨNH VỰC TRAO ĐỔI VĂN HÓA

Bên cạnh các diện visa Mỹ diện lao động khác; người lao động Việt Nam có thể có thêm lựa chọn đi làm việc tại Mỹ; thông qua diện visa lao động trong lĩnh vực trao đổi văn hóa (visa Q). Để xin được visa Q, người lao động và người tuyển dụng lao động (công ty) phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

1 – Người tuyển dụng lao động (công ty):
– Phải đang là công ty quản trị các chương trình trao đổi văn hóa;
– Mục đích của các chương trình trao đổi văn hóa này là để chia sẻ, tìm hiểu, học hỏi các giá trị về các nền văn hóa khác nhau;
– Có người đại diện đủ tiểu chuẩn về quản trị chương trình trao đổng văn hóa được Sở Di trú chấp thuận;
– Phải đồng ý trả lương và cung cấp điều kiện làm việc tương tự như đối với các công nhân khác;
– Phải có đủ khả năng tài chính (thông qua hồ sơ khai thuế,…) để chi trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động.

2 – Người lao động:
– Phải từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Phải có kiến thức nhất định về các giá trị văn hóa chia sẻ; và phải có khả năng diễn đạt;
– Không thuộc các trường hợp bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

3 – Quyền lợi của Người lao động theo diện visa Q:
– Được trả lương đầy đủ theo quy định;
– Được cấp visa với thời hạn lên tối 15 tháng. Tuy nhiên, để được xin lại visa Q kha khi thời hạn 15 tháng đã hết; người lao động phải quay về Việt Nam ít nhất là 01 năm trước khi được nộp đơn xin ại visa Q mới;
– Được chuyển sang tình trạng thường trú nhân hay các diện visa khác; nếu thỏa mãn thêm các điều kiện theo quy định.

4 Thủ tục nộp đơn:
Công ty bảo trợ cho bạn phải nộp mẫu đơn I-129 đến Sở Di trú để xin visa Q. Bên cạnh đó, công ty bảo trợ phải nộp các giấy tờ chứng minh theo các yêu cầu trên; đối với người tuyển dụng lao động và người lao động như đã nêu tại các mục 1 và 2 trên đây.

 

Chia sẻ: