Visa nghệ nhân, nghệ sĩ (P-3)

Category: Di trú mỹ, Tin tức

Visa nghệ nhân, nghệ sĩ (P-3)

VISA MỸ DIỆN P-3
DIỆN VISA CHO NGHỆ NHÂN, NGHỆ SỸ

Nghệ nhân, nghệ sỹ, và những người có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, sân khấu, … có thể được cấp visa tạm thời để đến Mỹ biểu diễn, giảng dạy, hướng dẫn nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Visa Mỹ, visa P-3, nghệ nhân nghệ sĩ

1 – Yêu cầu:
– Vào Mỹ theo nhóm hoặc cá nhân;
– Mục đích là để phát triển, giải thích, trình diễn, hướng dẫn hay giảng dạy về sự độc đáo, bản sắc dân tộc, dân gian (ngụ ngôn), văn hóa, âm nhạc dân gian (bài chòi, ca giao vọng cổ, quan họ, …), tranh ảnh nghệ thuật (tranh Đông Hồ, …), điện ảnh sân khấu.
– Các công việc trên đây phải được trình diễn trong các sự kiện, show, triển lãm,… để tăng phát triển hay hiểu biết thêm về hình thức nghệ thuật của mình. Chương trình biểu diễn có thể có tình chất thương mại hay phi thương mại.

2 – Thủ tục nộp đơn:
Tổ chức bên Mỹ phải nộp đơn bảo trợ cho bạn, Form I-129. Bên cạnh, cần có các tài liệu hỗ trợ sau đây:
– Văn bản tư vấn của một tổ chức lao động;
– Bản copy hợp đồng giữa người bảo trợ vào người được bảo trợ;
– Bản mô tả sự kiện sẽ trình diễn;
– Xác nhận từ một chuyên gia có uy tín về khả năng nghệ thuật của người được bảo trợ;
– Văn bản của cơ quan chức năng, như Sở, Bộ Văn hóa Thông tin, xác nhận tính độc đáo, bản sắc của loại hình nghệ thuật sẽ trình diễn.

3 – Quyền lợi:
– Được ở Mỹ tối đa 01 năm, và có thể gia hạn nhiều lần;
– Vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi được đi theo và được học hành tại Mỹ;
– Được chuyển sang diện visa hay tình trạng di trú khác.

Chia sẻ: