Visa tập huấn và trao đổi kỹ năng đặc biệt (H-3)

Category: Di trú mỹ, Tin tức

Visa tập huấn và trao đổi kỹ năng đặc biệt (H-3)

VISA MỸ DIỆN H-3
DIỆN VISA TẬP HUẤN VÀ TRAO ĐỔI KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

Luật Di trú Hoa Kỳ có phép việc cấp visa diện không định cư cho cá nhân nước ngoài đến Mỹ để tập huấn kỹ năng, tay nghề, hay huấn luyện các khóa đào tạo đặc biệt về giáo dục trẻ em tàn tật, tâm thần. Quy định cụ thể như sau:

1 – Đối với diện tập huấn kỹ năng, tay nghề:
a. Lĩnh vực tuyển dụng:
Cá nhân hay tổ chức ở Mỹ hoạt động trong các lĩnh vực sau đây (ngoại trừ lĩnh vực đào tập y tế trìn độ thạc sỹ trở lên) thì được phép mời cá nhân nước ngoài vào Mỹ để tập huấn kỹ năng, tay nghề theo diện visa H-3:
– Nông nghiệp
– Thương mại
– Truyền thông
– Tài chính
– Tổ chức chính phủ
– Giao thông vận tải
– Các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Mục đích cấp visa cho diện này là để tập huấn nâng cao tay nghề, kỹ năng để quay về Việt Nam làm việc.

b. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng tại Mỹ:
– Quy trình, nội dung tập huấn này chưa có tại Việt Nam;
– Người được huấn luyện chỉ được ở vị trí tập huấn, huấn luyện, và không thể như vị trí công việc bình thường của các công nhân Mỹ khác;
– Người được huấn luyện không được tham gia vào công đoạn sản xuất, ngoại trừ trường hợp điều này là cần thiết cho việc huấn luyện;
– Việc tập huấn sẽ mang lại ích lợi cho người tập huấn tại Việt Nam.

c. Chương trình huấn luyện phải mô tả chi tiết:
– Loại hình huấn luyện, cấu trúc huấn luyện, và việc giám sát huấn luyện;
– Thời gian huấn luyện;
– Tính chất công việc được huấn luyện ở Việt Nam;
– Lý do tại sao việc huấn luyện này không thể thực hiện tại Việt – Nam; và sự cần thiết phải huấn luyện ở Mỹ;
– Lợi ích của người huấn luyện và người được huấn luyện từ việc huấn luyện này.

2 – Đối với diện trao đổi kỹ năng đặc biệt:
Diện này có một số yêu cầu sau đây:
– Số lượng visa được cấp giới hạn hàng năm không quá 50 visa;
– Phải được một cơ sở có chuyên gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực giáo dục trẻ em tàn tật, …. nộp đơn xin visa;
– Các chuyên trình đào tạo này phải có tính sư phạm cao (gần như trình độ đào tạo cao đẳng, cư nhân,…)
– Người được đào tạo phải có bằng cử nhân hay cao hơn torng lĩnh vực;
– Có kinh nghiệp làm việc, đào tạo trẻ em tàn tật.

3 – Những quyền lợi được hưởng nếu được cấp visa H-3:
– Được ở Mỹ 02 năm (18 tháng nếu là chương trình trao đổi kỹ năng đặc biệt);
– Vợ/ chồng, con độc thân dưới 21 tuổi được cấp visa H-4 để cùng đến Mỹ;
– Có thể xin chuyển sang diện vsia khác hoặc tình trạng di trú khác nếu thỏa mãn thêm một số điều kiện theo quy định.

Chia sẻ: