Visa dành cho người có khả năng, thành tích đặc biệt (O)

Category: Di trú mỹ, Tin tức

Visa dành cho người có khả năng, thành tích đặc biệt (O)

VISA MỸ DIỆN O
VISA DIỆN KHÔNG ĐỊNH CƯ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG HAY THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT

1 – Các diện visa Mỹ diện O:
Luật Di trú Hoa Kỳ cho phép những người có khả năng, thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh, thể thao; được vào Mỹ làm việc theo diện visa không định cư (visa O). Visa O có thể được chia ra các diện sau đây:
– Visa O-1A dành cho các cá nhân có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao.
– Visa O-1B dành cho những cá nhân có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật; có thành tích xuất sắc trong ngành công nghiệp điện ảnh.
– Visa O-2 dành cho những cá nhân trong đoàn tháp tùng theo người có visa O-1; như nghệ sỹ, lực sỹ, … đi theo để hỗ trợ biểu diễn trong những buổi trình diển cụ thể. Những người được cấp visa O-2 này phải có kỹ năng và kinh nghiệm biểu diễn cụ thể mà các cá nhân khác tại Mỹ không thể thay thế được.
– Visa O-3 dành cho vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi của những người được cấp visa O-1 và O-2.

2 – Các tiêu chuẩn để được cấp visa Mỹ diện O:
Để được cấp visa O, đương đơn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau đây:
– Khả năng đặc biệt hay thành tích xuất sắc phải được thừa nhận cấp quốc gia hay quốc tế;
– Khả năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh doanh hay thể thao; phải được thẩm định thuộc trong nhóm “top ten” những những có khả năng đặc biệt trong cùng lĩnh vực;
– Khả năng đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật phải là khả năng nghệ thuật nổi bật; khác biệt so với những cá nhân làm nghệ thuật khác;
– Thành tích xuất sắc trong ngành điện ảnh phải được chứng minh bằng các bằng cấp, giải thưởng, … thể hiện thành tích xuất sắc này.

3 – Thủ tục nộp đơn:
– Người bảo trợ sẽ nộp đơn Form I-129 đến Sở Di trú để xin cấp visa cho người được bảo trợ.
– Người bảo trợ cũng cần chuẩn bị văn bản xác nhận của những đồng nghiệp hoặc những người có uy tín cao trong lĩnh vực về khả năng đặc biệt hay thành tích xuất sắc của người được bảo trợ.
– Người bảo trợ cần nộp bảng sao hợp đồng làm việc giữa người bảo trợ và người được bảo trợ.
– Văn bản giải thích chi tiết về kế hoạch trình diễn, biểu diễn của người được bảo trợ tại Mỹ.
– Các chứng cứ, giấy tờ chứng minh khá năng đặc biệt, thành tích xuất sắc khác.

4 – những quyền lợi của người được cấp visa Mỹ diện O:
– Được ở Mỹ tối đa lên đến 03 năm;
– Được gia hạn visa đến hết thời hạn của việc biểu diễn, trình diễn.
– Được chuyển sang diện visa khác hay chuyển đổi tình trạng di trú để xin thẻ xanh nếu thỏa mãn thêm các yêu cầu khác.
– Có thể thay đổi người bảo trợ (công ty) khi đang ở Mỹ.
– Vợ/ chồng, con độc thân dưới 21 tuổi cũng có thể được cấp visa đi cùng đến Mỹ.

Chia sẻ: