Visa làm việc trình độ cao (H-1B)

Category: Di trú mỹ, Tin tức

Visa làm việc trình độ cao (H-1B)

VISA LÀM VIỆC TRÌNH ĐỘ CAO H-1B
NHỮNG NỘI DUNG QUAN TRỌNG CẦN BIẾT

Theo quy định của luật pháp Mỹ, công dân Việt Nam (và nước ngoài) có thể được cấp visa để vào Mỹ làm việc cho các công ty Mỹ. Người lao động Việt Nam làm việc cho các công ty tại Mỹ thường nộp đơn xin các loại visa làm việc, mà phổ biến nhất là visa H-1B.

Visa làm việc, định cư Mỹ, visa Mỹ

Để được cấp visa làm việc H-1B, người lao động Việt Nam phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
1 – Người sử dụng lao động (công ty) phải đồng ý tuyển dụng bạn làm việc cho công ty của họ bằng 1 hợp đồng lao động, trong đó quy định chi tiết về công việc, thời hạn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, mức lương, giờ giấc làm việc, chế độ lao động, …Bạn cũng có thể là cổ đông của công ty, và được công ty thuê mướn làm việc. Nếu bạn là cổ đông hay là đồng sở hữu công ty, bạn phải chứng minh các loại giấy tờ sau đây:
a. Thỏa thuận làm việc
b. Bản danh sách vốn hóa của công ty
c. Thỏa thuận mua bán cổ phần
d. Thỏa thuận về quyền biểu quyết của cổ đông
e. Quy chế, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Bạn phải tuyên bố rõ những nội dung này trong hồ sơ xin visa làm việc H-1B.

2 – Kỹ năng làm việc của bạn phải đáp ứng được công việc bạn định làm, bao gồm 1 trong các tiêu chí sau đây:
a. Bạn phải có tối thiểu là bằng cử nhân đại học 4 năm, và ngành học phải liên quan đến công việc tuyển dụng.
b. Yêu cầu về bằng cấp cho vị trí công việc này là phổ biến trong lĩnh vực công việc này; hoặc công việc có tính chất phức tạp, đòi hỏi người được tuyển dụng phải có tối thiểu bằng đại học 4 năm.
c. Công việc đòi hỏi tính chuyên môn hóa cao mà người có bằng cử nhân 4 năm hoặc cao hơn mới có thể đảm nhận được.
d. Nếu bạn không có bằng cử nhân 4 năm, nhưng muốn xin visa H-1B để làm việc tại Mỹ, thì bạn phải có chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo về ngành nghề, hoặc có kinh nghiệp làm việc. Thông thường, 3 năm kinh nghiệp làm việc được đánh giá tương đương với 1 năm đại học.

3 – Người sử dụng lao động (công ty) phải đồng ý trả lương cho bạn bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu theo vị trí công việc cho từng tiểu bang quy định.

4- Bởi vì số lượng visa làm việc H-1B chỉ được cấp giới hạn 65,000 visa mỗi năm, nên bạn chỉ được cấp visa nếu visa vẫn còn. Thời hạn nộp đơn là bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 hàng năm, và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm. Tuy nhiên, nếu bạn có bằng Master hoặc cao hơn, thì bạn có thể nộp đơn xin visa làm việc H-1B mặc dù số lượng đơn xin visa đã vượt quá 65000 đơn. Giới hạn 65000 visa này không áp dụng cho những đơn xin visa làm việc tại Guam và Northern Mariana Islands nếu được nộp trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

5 – Vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi của người có visa làm việc H1-B cũng được nộp đơn xin visa H-4 để tạm định cư tại Mỹ.

6 – Người có visa làm việc H-1B, H-4 có thể xin chuyển đổi qua các diện visa khác, hoặc xin visa định cư tại Mỹ.

7 – Để có thể xin được visa làm việc H-1B, người lao động phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bao gồm: hợp đồng lao động, bằng cấp, chứng chỉ, giấy xác nhận về kinh nghiệp làm việc, … và các giấy tờ về nhân thân.

8 – Người sử dụng lao động (công ty) phải nộp đơn F-129 để xin visa H-1B cho người lao động, cùng với phí $325 cho Sở di trú. Người sử dụng lao động (công ty), tùy theo số lượng lao động, sẽ đóng thêm phí $750 hoặc $1500, cùng với 1 số phí khác.

9 – Các form dùng để xin visa H-1B:
a. Form I-129
b. Form G-28
c. Form I-907
d. Form I-94 (nếu người lao động đang ở Mỹ)
e. Form I-20 (nếu người lao động đang là du học sinh)
f. Form DS-2019 (nếu người lao động hiện tại hay trước đây có visa J1, J2)
g. Form I-566 (nếu người lao động đang có visa A, G)
h. Form ETA – 9035

Chia sẻ: