Diện doanh nhân L-1

Category: Di trú mỹ

Diện doanh nhân L-1

VISA DOANH NHÂN DIỆN L
VISA DIỆN LUÂN CHUYỂN NHÂN SỰ CHO CÁC CÔNG TY, CHI NHÁNH, VPĐD TẠI MỸ

Để tạo điều kiện cho việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Mỹ; Luật Di trú cho phép các doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con tại Mỹ. Đồng thời cho phép các doanh nghiệp này được cử nhân viên ở nước ngoài vào Mỹ để quản lý điều hành công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện này theo visa doanh nhân diện L. Quy định này cũng áp dụng cho các doanh nghiệp Mỹ muốn điều chuyển nhân viên ngoại quốc từ các chi nhánh ở nước ngoài vào Mỹ để làm việc.

Để được cấp visa doanh nhân diện L, doanh nghiệp nước ngoài và nhân viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:
1 – Các điều kiện về doanh nghiệp nước ngoài:
Doanh nghiệp ở Mỹ phải do doanh nghiệp nước ngoài thành lập dưới hình thức là công ty mới, công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài (sau đây gọi chung là “Chi nhánh”);
Các Chi nhánh này phải đang hoạt động hoặc sẽ hoạt động tại Mỹ như là người chủ lao động trong khoảng thời gian ít nhất từ 1 – 3 năm theo thời hạn của visa L1. Các Chi nhánh này không đòi hỏi phải tham gia vào giao dịch thương mại quốc tế;
Doanh nghiệp nước ngoài phải có hoạt động kinh doanh hiệu quả tại quốc gia của họ, và tuân thủ luật pháp của quốc gia họ.
Các hoạt động kinh doanh tại Mỹ của Chi nhánh phải thể hiện bằng các hoạt động kinh doanh có lãi cụ thể, chứ không phải đơn giản chỉ là làm đại lý, hay đại diện chung chung.

2 – Điều kiện đối với nhân sự luân chuyển:
Phải đảm bảo làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất là 1 năm trong vòng 3 năm trước ngày nộp đơn xin visa  doanh nhân L1;
Được luân chuyển vào Mỹ để đảm nhận các vi trí lãnh đạo hay quản lý trong Chi nhánh tại Mỹ.

3 – Điều kiện đối với Chi nhánh:
Phải có địa chỉ Chi nhánh cụ thể. Điều này có thể chứng minh bằng hợp đồng thuê văn phòng, hay hợp đồng mua đất, xây dựng,…
Phải đảm bảo Nhân sự luân chuyển sẽ làm việc ít nhất 1 năm tại Mỹ. Việc này được thể hiện bằng quyết định điều động nhân sự, hợp đồng lao động,…

4 – Thời hạn visa L
Nhân sự luân chuyển để vào Mỹ làm các thủ tục thành lập Chi nhánh sẽ được cấp visa có thời hạn 1 năm;
Nhân sự luân chuyển vào Mỹ để điều hành hoạt động quản lý kinh doanh được cấp visa có thời hạn 3 năm;
Visa L có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 2 năm, và tổng số thời gian không vượt quá 7 năm.

5 – Vợ/ chồng, con độc thân dưới 21 tuổi của nhân sự luân chuyển cũng được cấp visa vào Mỹ (visa L2).

Vợ/ chồng của nhân sự luân chuyển có thể xin giấy phép lao động để làm việc tại Mỹ. Con của nhân sự luân chuyển được đăng ký học tại Mỹ bình thường như đối với các sinh viên khác.

6 – Người giữ Visa L1, L2 có thể xin chuyển tình trạng di trú để xin cấp thẻ xanh nếu thỏa mãn 1 số điểu kiện theo quy định của Luật di trú.

7 – Doanh nghiệp nước ngoài cũng được phép nộp đơn xin visa cho những nhân sự luân chuyển mà doanh nghiệp dự định sẽ thuê mướn trong tương lai.

Để xin visa L-1 thành công, nhà đầu tư cần chuẩn bị những gì?

Thủ tục xin cấp visa L-1

Ngoài ra, FLAT WORLD cũng cung cấp Dịch vụ thành lập công ty tại Mỹ

Chia sẻ: