Visa diện con lai

Category: Di trú mỹ, Tin tức

Visa diện con lai

VISA DIỆN CON LAI
THỦ TỤC XIN VISA ĐỊNH CƯ VÀ CẤP THẺ XANH CHO CON LAI

I – Điều kiện để con lai được xin visa định cư và cấp thẻ xanh:
Luật di trú Mỹ có quy định cho phép con lai của binh lính Mỹ sinh bên ngoài lãnh thổ Mỹ được định cư tại Mỹ nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

visa diện con lai, định cư Mỹ, visa Mỹ

– Có cha hoặc mẹ là lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam, Lào, Cam bốt, Thái Lan, và Triều Tiên;
– Những người con lai này có ngày sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 1951 cho đến ngày 21 tháng 10 năm 1982;
– Có công dân Mỹ hay thường trú nhân từ 21 tuổi trở trở lên bảo trợ tài chính cho việc xin visa định cư;

II – Các chứng cứ chứng minh tình trạng con lai:
Để được thừa nhận là con lai và đủ điều kiện xin visa diện con lai và thẻ xanh, người con lai phải chứng minh các chứng cứ sau đây:
– Giấy xét nghiệm ADN (DNA);
– Giấy khai sinh;
– Các giấy tờ tùy thân của người cha và người mẹ (nếu có)
– Các hình ảnh, vật kỷ niệm về người cha và người mẹ (nếu có);
– Nhân chứng về người cha (chức vụ, đơn vị,…)
– Các chứng cứ khác.

III – Thủ tục xin visa định cư:
– Form I-360.
– Nếu người con lai đang ở Việt Nam, thì nộp đơn tại Lãnh sự quán hay Đại sứ quán.
– Nếu người con lai đang ở Mỹ, thì nộp đơn tại Sở Di trú, đồng thời có thể nộp đơn xin cấp thẻ xanh cùng lúc, và không cần phải về Việt Nam để phỏng vấn.

Lưu ý: Người Cha/ Mẹ ruột, Cha/mẹ kế, và các anh chị em độc thân dưới 21 tuổi cũng được xin visa định cư cùng với người con lai.

Chia sẻ: