Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 028 730 22 888 – (+84) 0908 427 545
Email: hieu.nguyen@flatworld.com.vn

Văn phòng tại Mỹ

Địa chỉ: 1162 N First Street, Ste. A, Fresno, California 93703, USA
Điện thoại: (+1) 559-668-9845   (+1) 215 275 5428 (viber)
Email: tuong.hua@flatworld.com.vn